Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Privacy en bescherming van gegevens

16. mooiemensen.com draagt zorg voor de beveiliging van de door u verstrekte gegevens. Uitsluitend de persoonlijke advertentie en uw profiel, zoals u die bij de registratie hebt verstrekt, zijn toegankelijk voor de andere gebruikers van mooiemensen.com. Uw overige persoonlijke gegevens zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij u daarvoor tevoren uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend.

17. mooiemensen.com is wel gerechtigd om in voorkomende gevallen algemene sociaal demografische gegevens aan derden te verstrekken. Het gaat hier om gegevens waaruit uw identiteit op geen enkele wijze kan worden afgeleid; het betreft gegevens die inzicht geven omtrent vragen als:
in welke leeftijdscategorie bevinden zich de meeste gebruikers van mooiemensen.com, hoe verhouden zich de percentages tussen mannen en vrouwen die de website bezoeken enz.
De aldus verkregen informatie dient onder meer om adverteerders beter in staat te stellen hun advertenties op hun doelgroep af te stemmen.

18. Uw emailcontact met andere gebruikers vindt plaats middels het anonieme mailsysteem van mooiemensen.com.

Laser.EU