Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

9. Nadat u alle verplichte velden van het registratieformulier hebt ingevuld, de Algemene Voorwaarden hebt aanvaard en de selectiecommissie u heeft toegelaten, biedt mooiemensen.com u de gelegenheid een keuze te maken uit de vier onderstaande gebruiksperiode en de daaraan verbonden tarieven:

Periode Prijs
1 maand € 19,95
3 maanden € 39,95
6 maanden € 59,95
12 maanden € 79,95

Bovengenoemde tarieven gelden van 1 oktober 2007 en zijn inclusief de dan geldende omzetbelasting van 19%. In geval van wettelijke verhoging van de omzetbelasting, zullen de tarieven dienovereenkomstig worden verhoogd.


10.Betaling van het door u verschuldigde bedrag kan plaatsvinden:
- Middels overboeking op bankrekeningnummer: 588116033
- Middels afgifte van een éénmalige machtiging tot afschrijving van uw bankrekening
- Middels een machtiging tot afschrijving van uw creditcard.

11. mooiemensen.com is gerechtigd tot verhoging van haar tarieven. mooiemensen.com zal een voorgenomen tariefwijziging ten minste drie maanden voordat de tariefwijziging ingaat aankondigen.

12. Uw betalings-, bank- en creditcardgegevens worden volledig onder bankgeheim bewaard.

Laser.EU