Gebruiksvoorwaarden

De website mooiemensen.com is een dating-service bestemd voor en alleen toegankelijk voor mooie mensen.
mooiemensen.com biedt via internet een online dating service aan, zonder dat zij daarbij bemiddelt of adviseert. mooiemensen.com is om die reden niet wettelijk verplicht om de identiteit van haar gebruikers te verifiëren, noch is zij toezichthouder op de inhoud van de door de gebruikers op de website geplaatste informatie.
Dit houdt tevens in dat mooiemensen.com niet aansprakelijk is, of aansprakelijk kan worden gesteld voor de door de gebruikers verstrekte informatie.
mooiemensen.com acht het noodzakelijk en adviseert haar gebruikers dan ook om ingeval van persoonlijke ontmoetingen met andere gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het informeren van een vriend(in) of familielid omtrent de ontmoeting en de ontmoeting te laten plaatsvinden in een openbare gelegenheid.

Toegankelijkheidsvereisten

2. De website is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door mooie mensen. Aan de hand van het door u ingezonden fotomateriaal wordt door het door mooiemensen.com ingestelde selectiecomité beoordeeld of uw aanvraag tot toetreding als lid/gebruiker kan worden ingewilligd. Omtrent afwijzing van de door u ingediende aanvraag zal nimmer kunnen worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd, noch zal dit aanleiding kunnen zijn tot indiening van enige klacht of bezwaar. mooiemensen.com aanvaardt dan ook op dit punt geen enkele aansprakelijkheid jegens diegene die de aanvraag heeft ingediend.

U moet dus mooi zijn. Dit laatste wordt vastgesteld naar aanleiding van het door u ingezonden fotomateriaal en staat uitsluitend ter beoordeling van het door mooiemensen.com ingestelde selectiecomité. Over een eventuele afwijzing kan niet worden gediscussieerd en/of gecorrespondeerd, noch kunt u daaraan enig recht ontlenen.

3. De website is uitsluitend toegankelijk voor meerderjarige personen, dat wil zeggen personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Voorts dient u alle verplichte velden van de registratieformulieren in te vullen.

Laser.EU